Informacje dla
pacjentów

Galerie zdjęć

Wybierz galerię, którą chcesz obejrzeć:Ćwiczenia w zakresie ewakuacji i ochrony ppoż. w dniach 11 i 14.09.2018 r.
Ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej - 20.02.2017 r.
Filia DCO w Jeleniej Górze
Międzynarodowy Dzień Wcześniaka 17.11
Ćwiczenia ewakuacyjne i ppoż. ZOL Bolków - 24.10.2016 r.
Wejście do budynku ,,D" po zakończonym remoncie
Uroczysta Gala z okazji wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej połączona z wręczeniem medali ,,Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" W dniu 30.06.2015r. w cieplickim Teatrze Zdrojowym
XII Konferencja Naukowa "Blok Operacyjny - Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce"
Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich Sejm RP – Komisja Zdrowia 14.01.2015 r.
Ćwiczenia Straży Pożarnej jednostka zamiejscowa ,,Wysoka Łąka"
XI Konferencja Naukowa "Blok Operacyjny - Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce"
Praktyczne ćwiczenia z ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji - 20-22.01.2014r. z udziałem Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry
Wyposażono i oddano do użytkowania oddział chorób płuc w szpitalu " Wysoka Łąka" w Kowarach - projekt współfinansowany przez UE ze środków RPO WD na lata 2007-2013
Zakończono prace remontowe oddziału chorób płuc w jednostce medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013
Zakończono remont dachu szpitala Wysoka Łąka - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013
Mikołajki w Oddziale Pediatrycznym - 2012
Prace remontowe oddziału chorób płuc w jednostce medycznej "Wysoka Łąka" w Kowarach - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013
Remont dachu jednostki medycznej „ Wysoka Łąka” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013 – trwają dalsze prace – kwiecień 2012
Dostosowanie oddziału chorób płuc w jednostce medycznej „ Wysoka Łąka” do wymagań ośrodka ftyzjatrycznego - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013 – kwiecień 2012
"Remont dachu Jednostki Medycznej Wysoka Łąka - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013"- marzec 2012r.
Uroczystość Mikołajkowa w Oddziale Pediatrycznym
Jubileusz dziesięciolecia kardiologii interwencyjnej
Uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego
Blok Operacyjny
Spotkanie szkoleniowe dot. stosowania środków kontrastowych w diagnostycznych badaniach obrazowych- 25.01.2011r.
Uroczystość otwarcia Pracowni Leku Cytostatycznego i Żywienia Pozajelitowego - 26.01.2011r.
Uroczystość z okazji 10-lecia Szpitala - 05.03.2010r.
VIII Konferencja - Blok Operacyjny - Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce-28.10.2010.
Otwarcie Oddziału Geriatrycznego-17.11.2010r.
Przekazanie zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Neonatologicznego i Ginekologiczno-Położniczego oraz sprzętu dla Oddziału Urologicznego - 12.10.2010r.
Otwarcie Pracowni Echokardiografii - 10.06.2010r.
Budynek Szpitala


Copyright 2011 www.spzoz.jgora.pl. All Rights Reserved.
Projekt: detalstudio.pl Realizacja: lekop.pl